038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
   โครงการ อวท.

DateTime

2024-06-07
นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาท่องเที่ยว และแผนกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ณ โครงการป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้าอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง
2024-06-07
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยองและบริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสัมมนาอาชีวะ ชั้น3 ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-06-06
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-06-05
เทคนิคระยอง เปิดตลาดนัดขายอาหาร ตั้งเป้า นศ. จับจ่ายคนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท
2024-06-02
โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนแบ่งปันพัดลมให้น้อง พัดลมเย็นได้ใจ โดยแผนกเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ช่างกลโรงแลาน/เทคนิคการผลิต แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง แผนกอาหารและโภชนาการ
2024-06-01
วิทยาลัยเทคนิคระยองยินดีต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพปราสาทเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการโดยการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-05-30
นางญัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ร่วมเป็นตัวแทนของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ได้รับเชิญร่วมงาน วันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (Safely and Green Day 2024) ณ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ด สตีล จำกัด
2024-05-29
การแสดงทางวัฒนธรรมจีนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินเจ้อเจียง
2024-05-24
ขอแสดงความยินดีกับ “ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล”ในโอกาสได้รับการสรรหาจาก สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก”
2024-05-24
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และ MOA
2024-05-16
การประชุมภาคีผลักดันการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน และลงนามความร่วมมือ(MOU) ขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนน
2024-05-13
2024-05-10
GPSC จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการโซลาร์สร้างอาชีพสู่ชุมชนยั่งยืน หรือ "Solarman"
2024-03-21
เทคนิคระยอง โชว์ผลงาน นศ. งานสภากาแฟสัญจร หน.ส่วนราชการ
2567-03-18
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ แก่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพร้อมทั้งมอบโล่ รางวัลมูลนิธิรางวัลคุรุสภา แก่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง
2024-03-15
วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำ นศ. ออกหน่วย Fixit-จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมง เครื่องใช้ไฟฟ้า-ยานพาหนะให้บริการฟรีแก่ชาวประมง มุ่งฝึกทักษะวิชาชีพของ นศ. และส่งเสริมการมีจิตเป็นสาธารณะ
2567-03-01
โครงการ "หลอดไฟนำทางแสงสว่างนำใจ" เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567
2567-02-28
ขอแสดงความยินดีต่อนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เนื่องในโอกาสในการเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
2024-02-23
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประจำปีการศึกษา 2566
2024-02-22
พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
2567-02-16
ประชุม ชี้แจง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการตัดสินให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
2567-02-14
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงานโครงการ Excellent Model School (EMS) และ Vocational Chemicals Engineering Practice College (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
2567-02-14
พิธีมอบเกียรติบัตร ป้ายรางวัล และโล่รางวัลเพื่อแสดงความยินดี นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทักษะระดับชาติ และ รางวัลทักษะฝีมือแรงงาน
2567-02-15
อาชีวรวมใจภักดิ์ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายมบรมราชกุมารี

2567-02-04
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระบบนิเวศน์ ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำ
2567-02-20
การประชุมชี้แจงแนวทางในการดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
2024-02-05
นศ.เทคนิคระยอง สร้างชื่อคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” แข่งขันการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สาขา CiRA CORE
2024-02-01
2567-01-31
เติมความรู้วิชาชีพระยะสั้นทำขนมอบยอดนิยม แก่ นศ. มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจร้าน ‘ใบชะมวง คาเฟ่ เรสเตอรองท์ ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยองของเทคนิคระยอง
2567-01-31
เทคนิคระยอง เปิดตลาดนัดให้ นศ.แต่ละสาขาวิชานำอาหารหลากหลายเมนูวางขาย เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
2567-01-29
ลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และเทคนิคระยอง ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2567-01-26
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม
2567-01-25
ส่งมอบหลอดไฟฟ้า 6,000 หลอด และปล่อยคาราวานรถเคลื่อนที่ Fix it Center สถานศึกษาอาชีวศึกษาระยอง 7 แห่ง ภายใต้โครงการหลอดไฟนำทาง แสงสว่างนำใจ
2567-01-25
พิธีรับมอบหลอดไฟฟ้า โครงการ "หลอดไฟนำทาง แสงสว่างนำใจ"
2024-01-22
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าปรึกษาหารือ กับ ผอ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาทางวิชาการและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้าน Factory Automation
2024-01-22
สถานีโทรทัศน์ NBT เข้าสัมภาษณ์ ผอ. ครูผู้สอน นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นผู้ประกอบการ
2024-01-20
”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา“ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566
2024-01-18
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2566
2567-01-16
อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ได้เข้ารับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2566 เนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา 2566
2567-01-16
16 มกราคม "วันครู"
2567-01-12
"RYTC INNOVATION & BUSINESS Festival 2024"
2567-01-12
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
2567-01-17
กลุ่ม บริษัท ปตท. เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้การสนับสนุนร้านอาหารใบชะมวง เข้าพบ ผอ. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่
2023-12-22
“RYTC Chrismas and International Day Festival 2023”
2023-12-11
RYTC กับธุรกิจ “ ใบชะมวง Cafe’ and Restaurant “
2566-12-04
วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ RRR AWARD 2023
2566-12-05
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดทำเมนูพระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566
2566-11-23
ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผอ.กิตติพงค์ อุตตมะเวิน "ได้รับ "รางวัลพฤหัสบดี" ประจำปีการศึกษา 2566
2566-11-17
5 รู้ที่ RYTC ต้องมี จะประสบความสำเร็จ แน่นอน ????
2566-11-16
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคนเก่ง #เทคนิคระยอง ในโอกาสนักเรียน นักศึกษา #คว้าแชมป์ระดับเหรียญทองจำนวน 53 รายการ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง #คนเก่ง #เทคนิคระยอง #RYTC
2566-11-17
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติคนเก่ง #เทคนิคระยอง ในโอกาสนักเรียน นักศึกษา #คว้าแชมป์ระดับเหรียญทอง ????จำนวน 53 รายการ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง #คนเก่ง #เทคนิคระยอง #RYTC
2566-11-13
เทคนิคระยอง จับมือ วิทยาลัยแม่น้ำฮวงโห เปิดห้องเรียนภาษาจีน มุ่งพัฒนาผู้เรียนในภาษาจีน พร้อมจับมือส่งครู และ นศ.แลกเปลี่ยนพัฒนาหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง และอีคอมเมิร์ซร่วมกัน
2566-11-09
"ขอแสดงความยินดี กับ 2 รางวัลชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
2566-11-09
" RYTC ONE TEAM "
2566-11-07
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 25662023-10-23
2023-10-13
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-10
2023-10-10
2023-10-06
2023-10-05
2023-10-05
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-12
2023-09-11

2023-08-28
การแข่งขันสาธิตทักษะฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเปิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2023-08-28
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 ส.ค.66 ที่บริเวณอาคารอเนก ประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรม ’Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่’ ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มีนางนฤมล พนาสนธิ์ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางกัญชลา สุขิตรก
2023-08-28
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ช่อสะอาด (ด้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ) ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดนำลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพแกลง
2023-08-28
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 13 แห่ง และการประชุมสัมมนาครูผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องการขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาทวิภาคี เข้าสู่สถานประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training - DVT) คือ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการมากกว่าระบบปกติ รวมไปถึ
2023-08-22
2023-07-01
อาลัยรัก
2023-03-10
2023-03-03
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง แผนผังวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2023-02-06
นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นางสาวพีสชา สัตยาพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ "การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2023-02-06
ภาพบรรยากาศ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2022-12-29
รับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. และ โครงการการฝึกอบรมและการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 GEN R
2022-12-23
สามารถสั่งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายได้ที่ห้องงานการค้า ตึกสีฟ้า ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 24 ธค 65 เป็นต้นไป
2022-12-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้ารายงานตัว มอบตัวได้ที่ สาขาวิชาที่ได้รับการพิจารณา ในเวลา 08.30 น.
2022-12-23
2022-12-13
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563-2564 เบื้องหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง) วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื
2022-10-13
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
2022-10-13
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนายชาคริต รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
2022-10-30
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทุกท่าน ร่วมกดโหวตให้ทีม “ลูกชะมวง” ทีมที่ 11 เมนูโครเก็ตพะแนงแพลนเบส ลุ้นรางวัล Poppular vote และลุ้นรางวัลชนะเลิศเสิร์ฟให้กับผู้นำ APEC 2022
2022-07-27
วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2022-07-26
2022-07-22
ผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
2022-07-21
เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
2022-06-03
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยนายอานุภาพ วาสะสิริ และ นายชาคริต รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
2022-05-31
ทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี
2022-05-20
ร่วมส่งมอบคุณค่าอาหารถิ่นระยอง “แกงหมูชะมวง” ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
2022-05-10
การสั่งจองเสื้อผ้าชุดเครื่องแบบของวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2022-05-10
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ออกบูธนำเสนอ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แกงหมูชะมวงในงาน Siam Paragon Tropical Fruit Parade
2022-04-22
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
2022-04-20
โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
2022-04-20
ทุนต่อเนื่องสำหรับน้องๆ​ ปวช.1 สมัคร ส่งใบสมัครได้ที่งานแนะแนววิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะ
2022-04-12
คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมถ่ายทำเบื้องหลังการจัดทำรายการ @MYMAY ทางสายสุขปี 3 รายการที่ทำให้คุณรู้จักและจะรักระยองมากขึ้น ผ่านช่องไทยรัฐทีวี
2022-04-12
วิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2022-04-12
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกิจกรรม “รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ระยอง ปี 2565”
2021-11-15
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
2021-09-22
ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564
2021-09-22
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความร่วมมือ เพื่อการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาทักษะให้เป็น “AI อาชีวะ” อย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-08-20
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน
2021-08-20
สำรวจความต้องการหนังสือ ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-08-10
งานสัปดาห์ ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-07-05
ทรงพระเจริญ
2021-06-30
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้เกียรติมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์ออแกนิค หน้ากากอนามัย วิตามินซี และอุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน 15 แห่ง
2021-06-30
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามนโยบายการป่องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2021-06-23
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางสาวชาริณี สิทธิเชนทร์ ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
2021-06-16
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการ การประเมินการประกันคุณภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
2021-06-16
นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู และ หัวหน้างานศูนย์ EEC ร่วมต้อนรับทีมวิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) .
2021-06-16
นายสุทธิชัย จรูญเนตร ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน “ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษา” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
2021-06-16
ต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) . ประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ)
2021-06-16
ต้อนรับ คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู
2021-06-16
มอบทุนการศึกษา
2021-06-16
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สำหรับใช้ฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-06-16
ยินดีต้อนรับคุณครูปิยรัตน์ ทองแม้น ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครู แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
2021-06-16
ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-06-16
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
2021-06-16
ขอแสดงควายินดีกับคุณครูทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2021-06-16
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-06-16
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-06-16
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2564”
2021-06-16
ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ปรุงสุกอาหารใส่กล่องพร้อมน้ำดื่มตามโครงการ “อาหารปันสุข” นำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
2021-06-16
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมสมทบทุนจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่อง
2021-06-16
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
2021-04-07
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธี
2021-04-07
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธี
2021-04-07
นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและคงามร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพพิสัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
2021-04-07
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2021-04-07
นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยซ่อม สร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ของสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดระยอง
2021-04-07
นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางหลักสูตร EEC Model Type A
2021-04-07
การจัดการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563
2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จัดโครงการอบรมการทำงานอย่างมืออาชีพ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)
2021-04-07
ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และะดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)
2021-04-07
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด
2021-04-07
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค)
2021-04-07
ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค)
2021-04-07
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “งานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน”
2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จัดโครงการอบรมความรู้ความปลอดภัยในยุคโควิด 19 New Normal 2021
2021-04-07
เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
2021-04-07
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทสินสมุทรเซอร์วิส บริษัทระยองซัคเซสโซลุชั่น จำกัด และบริษัทสตีลคราฟท์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์ของแผนกช่างเชื่อมโลหะ
2021-04-07
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 625182001
2021-04-07
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอน สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับกลาง รหัสหลักสูตร 625182001
2021-04-07
พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดำเนินการโดยนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม และโครงการส่งเสริมทักษาะภาษาต่างประเทศ
2021-04-07
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซีเอส แอ็คเค้าท์ติ้ง โซลูชั่น และบริษัท เซนทรัลการบัญชีและภาษี
2021-04-07
การประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าแผนก เรื่องการขอข้อมูล และรับฟัง พร้อมชี้แนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Smart Class Room
2021-04-07
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอพีเอส แอ็คเค้าท์ติ้ง โซลูชั่น และห้างหุ้นส่วนสามัญ ภูมิภัทรการบัญชี โดยตะหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบการศึกษา
2021-04-07
นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Mocktail ขั้นพื้นฐาน”
2021-04-07
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2
2021-04-07
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2
2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ มอบเครื่องเติมอากาศ “จักรยานบำบัดน้ำ” ให้แก่เทศบาลนครระยอง
2021-04-07
นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ “การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น”
2021-04-07
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และหลักสูตรการทำธุรกิจดิจิทัล
2021-04-07
นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2021-04-07
ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในคาบกิจกรรม
2021-04-07
เยี่ยมชมกิจการเพื่อทำความร่วมมือในอนาคต และโครงการรับนักศึกษาทวิภาคี
2021-04-04
เข้าร่วมพิธีไหว้พระวิษณุกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
2021-04-07
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
2021-02-24
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมพิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม
2021-02-23
#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง สั่งซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
2021-02-23
นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้สัมผัสอาหารของสถานศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
2021-02-23
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม”
2021-02-23
เข้าร่วมประชุม Online พร้อมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและ EEC Automation Park และ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ AI อาชีวะ EEC
2021-02-23
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2021-02-23
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ Excellent Model School
2021-02-23
#ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-02-23
นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคณะ ออกเยี่ยม นางสาวอารีรัตน์ ชูสง่า นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
2021-02-23
กิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-02-23
นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นตัวแทน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบกระเช้าปีใหม่
2021-02-08
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วย ตัวแทนคณะครูจากแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างยนต์ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล และเจ้าหน้าที่งานศูนย์ EEC ร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยอง