038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เลขานุการ/การจัดการสำนักงานนายอนิรุตติ์ บัวระพา

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
เลขานุการ/การจัดการสำนักงาน

นางสาวอชิราภัสส์ สิทธิกิตติสก

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญจ์ชลิการ์ กันทะเจตน์

ครูอัตราจ้าง