038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เทคโนโลยีสารสนเทศนายคมสรรค์ ภูทอง

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปริญญา จำเนียรพล

ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ โชติภักดี

ครู ค.ศ1

นายสันติชัย มีชอบ

ครูอัตราจ้าง

นายจักรกฤษณ์ ทับทิมทอง

ครูอัตราจ้าง

นายรัฐภูมิ แม่บุญเรือน

ครูอัตราจ้าง

นายอานุภาพ ดาวนพเก้า

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเอมมิกา ประสพชาติ

ครูอัตราจ้าง