038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เทคโนโลยีสารสนเทศนายคมสรรค์ ภูทอง

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปริญญา จำเนียรพล

ครูชำนาญการ

นางสาวปิติณัช พุกอ่อน

ครูชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ โชติภักดี

ครู ค.ศ1

นายสันติชัย มีชอบ

พนักงานราชการ (ครู)

นายจักรกฤษณ์ ทับทิมทอง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวญาสุมินทร์ บุญถาวร

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภัค พุ่มจำปา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเอมมิกา ประสพชาติ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริอาภา ทองเพ็ง

ครูอัตราจ้าง