038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ มอบเครื่องเติมอากาศ “จักรยานบำบัดน้ำ” ให้แก่เทศบาลนครระยอง

2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทอีส วอร์เตอร์ มอบเครื่องเติมอากาศ “จักรยานบำบัดน้ำ” ให้แก่เทศบาลนครระยอง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวคิดการนำจักรยานเก่าแปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ กลายเป็นต้นแบบจักรยานบำบัดน้ำ ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ “การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น”

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2