038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประชุม ชี้แจง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการตัดสินให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2567-02-16


พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกงานโครงการ Excellent Model School (EMS) และ Vocational Chemicals Engineering Practice College (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2567