038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้ารายงานตัว มอบตัวได้ที่ สาขาวิชาที่ได้รับการพิจารณา ในเวลา 08.30 น.

2022-12-23
สามารถสั่งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายได้ที่ห้องงานการค้า ตึกสีฟ้า ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 24 ธค 65 เป็นต้นไป