038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
** แบบฟอร์ม สผ.งาน
** แบบฟอร์ม สผ.แผนก
**แบบฟอร์มการจัดทำ SPEC
– แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์
– ขั้นตอนการจัดทำSPEC
– ข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
– ตัวอย่างรายงานผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์