038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานปกครองนายธานี กิมทรง

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานปกครอง

นางสาวนรารัตน์ สุขประดิษฐ

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายชวลิต ค้ำชู

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสุประวัติ สุขล้น

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายสาวิตร คำศรี

เจ้าหน้าที่งานปกครอง