038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตนายวิศิษฎ์ จันทร์สถิตพร

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

นางพรรนรี ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณ ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์ แกล้วกล้า

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย ยินดี

ครู ค.ศ1

นายนันทวัฒน์ พรสิทธิวรานนท์

ครู ค.ศ1

นายดนัย บุญประเสริฐ

ครู ค.ศ1

นายทำเนียบ กัญญามา

ครูอัตราจ้าง

นายศรราม บุญฤทธิ์

ครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ สระทองเกลี้ยง

ครูอัตราจ้าง

นายสุธินันท์ ปัญญาคำ

ครูอัตราจ้าง

นายราเชล บุญเพ็ชร์

ครูอัตราจ้าง

นายเกริกชัย มีหนู

ครูอัตราจ้าง

นายกิตติภพ พรมเจือ

ครูอัตราจ้าง