038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดทำเมนูพระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566

2566-12-05
วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดทำเมนูพระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราขอแสดงความยินดี กับ ท่านผอ.กิตติพงค์ อุตตมะเวิน "ได้รับ "รางวัลพฤหัสบดี" ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ RRR AWARD 2023