038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เทคนิคระยอง โชว์ผลงาน นศ. งานสภากาแฟสัญจร หน.ส่วนราชการ

2024-03-21
นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.เทคนิคระยอง ได้นำผลงานของ นศ. จัดบูธโชว์ศักยภาพด้านผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ได้เยี่ยมชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ แก่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพร้อมทั้งมอบโล่ รางวัลมูลนิธิรางวัลคุรุสภา แก่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

GPSC จับมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการโซลาร์สร้างอาชีพสู่ชุมชนยั่งยืน หรือ "Solarman"