038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการ การประเมินการประกันคุณภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

2021-06-16
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการ การประเมินการประกันคุณภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายณรงค์ ​สุขเจริญ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี​ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานหลักสูตรเทคโนโลยี และครูผู้สอน ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู และ หัวหน้างานศูนย์ EEC ร่วมต้อนรับทีมวิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) .

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางสาวชาริณี สิทธิเชนทร์ ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว