038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ขอแสดงความยินดีต่อนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เนื่องในโอกาสในการเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

2567-02-28
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดีต่อนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เนื่องในโอกาสในการเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ "หลอดไฟนำทางแสงสว่างนำใจ" เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567