038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
DateTime
2024-06-13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องโถงอาคารอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-06-07
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
2024-06-04
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ) จำนวน 2 อัตรา
2024-05-30
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2024-05-23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
2024-05-23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
2024-05-23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
2024-05-21
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2024-05-15
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2024-05-13
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2024-05-08
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
2024-05-08
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
2024-05-07
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-05-01
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง
2024-05-01
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง
2024-04-30
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ คนงาน)
2024-04-25
แนวปฏิบัติการรับ การใช้ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
2024-04-25
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2024-04-08
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียด คลิก
2024-04-23
ประกาศ การขอใช้พื้นที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อบริการอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-04-23
ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2566
2024-04-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2567
2024-04-11
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา a
2024-04-11
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา https://forms.gle/QFpkmAombjZU43FD7
2024-04-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุมแบบ 6D Mouse งานกัดขึ้นรูปชิ้นงานพร้อมโปรแกรมออกแบบ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-04-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ไม่น้อยกว่า 20 จุด ผ่านสมาร์ทโฟนและศูนย์บริการยานยนต์ (Quick Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2024-04-11
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
2024-04-01
home
2024-03-27
การประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมชุดควบคุมแบบ 6D Mouse งานกัดขึ้นรูปชิ้นงานพร้อมโปรแกรมออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-03-27
การประกวดราคาซื้อชุดฝึกยานยนต์ EV พร้อมชุดจำลองอาการเสียของรถยนต์ไม่น้อยกว่า 20 จุด ผ่านสมาร์ทโฟนและศูนย์บริการรถยนต์ (Quick Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-03-27
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
2024-03-27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา
2024-03-26
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง และพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
2024-03-26
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง และ ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง
2024-03-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 8 ปิโตรเคมี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2024-03-25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-03-21
เทคนิคระยอง โชว์ผลงาน นศ. งานสภากาแฟสัญจร หน.ส่วนราชการ
2024-03-19
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์อุตสาหกรรมชุดควบคุมแบบ 6D Mouse งานกัดขึ้นรูปชิ้นงานพร้อมโปรแกรมออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-03-18
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566
2567-03-15
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
2567-03-15
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
2024-03-15
วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำ นศ. ออกหน่วย Fixit-จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมง เครื่องใช้ไฟฟ้า-ยานพาหนะให้บริการฟรีแก่ชาวประมง มุ่งฝึกทักษะวิชาชีพของ นศ. และส่งเสริมการมีจิตเป็นสาธารณะ
2024-03-14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
2024-03-13
นบส.อศช.รุ่น 2 ดูงานนโยบาย 4 Pro เทคนิคระยอง ที่มุ่งผลิตและพัฒนาคนอาชีวะคุณภาพ
2567-03-12
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียน 8 ปิโตรเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-03-12
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศผลการสอบคัดเลือก(รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567
2567-03-11
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2567-03-11
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
2567-03-11
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
2567-03-11
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน)
2567-03-10
เทคนิคระยอง เปิดสอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ทำข้อสอบผ่านมือถือ มุ่งสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน นักศึกษา
2567-03-11
วท.ระยอง มุ่งเน้นให้ นร. นศ.ทำข้อสอบผ่านมือถือ
2567-03-08
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดปฏิบัติการระบบสายส่งไฟฟ้าและการป้องกันพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-03-07
อาชีวศึกษาระยอง ประชุมเฟ้นหาทีมธุรกิจของ นศ. ที่แข็งแรง เข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ปี 2567 สามารถต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการได้ในอนาคต
2567-03-06
เทคนิคระยอง หารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษากับ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อตอบโจทย์ผลิตกำลังคนพัฒนาประเทศ
2567-03-04
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2567
2567-03-04
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567
2567-03-04
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
2567-03-04
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
2567-03-04
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
2567-03-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
2567-03-01
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2567-03-01
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
2567-03-01
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
2567-02-27
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
2024-02-23
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมปรึกษาหารือกับ คณะครูมหาวิทยาลัยจากจีน เรื่องเตรียมจับมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านรถยนต์พลังงานใหม่
2024-02-23
เทคนิคระยอง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปี 2566
2567-02-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสายส่งไฟฟ้าและการป้องกันพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-02-22
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ไหว้บวงสรวงอาหารคาวหวานพระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2567 แสดงออกถึงความเคารพ ระลึกถึงครูช่าง
2024-02-20
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567
2024-02-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2024-02-16
ชวนชิมอาหารคาเฟ่ใบชะมวงในวิทยาลัยเทคนิคระยอง ทุกเมนูรังสรรค์มาจากใบชะมวง กระทั่งกาแฟสด ใครยังไม่เคยลองต้องรีบไปลองกันแล้วจ้าาา
2024-02-16
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบสายส่งไฟฟ้าและการป้องกันพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-02-16
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2567-02-16
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2566
2567-02-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง สาขาที่เปิดรับสมัครหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สำหรับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 32 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
2567-02-14
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2567-02-14
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
2567-02-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
2567-02-14
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-02-06
วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567
2024-02-05
นศ.เทคนิคระยอง สร้างชื่อคว้ารางวัล “ รองชนะเลิศอันดับ 1 ” แข่งขันการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สาขา CiRA CORE
2024-02-03
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา นศ. ป.เอก ม. เทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน ระบบความร่วมมือกับสถานประกอบการของวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2024-02-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2024-02-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
2024-02-05
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2024-02-02
การประชุมชี้แจง แนวทางการดูแลความสงบ และความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคระยอง
2024-02-02
การประชุมชี้แจง แนวทางการดูแลความสงบ และความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคระยอง
2024-02-01
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
2567-02-01
เทคนิคระยอง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ‘OVEC Together Against Corruption’ ตามนโยบาย สอศ.ไม่ทน ไม่เฉยต่อการทุจริต
2567-01-31
เติมความรู้วิชาชีพระยะสั้นทำขนมอบยอดนิยม แก่ นศ. มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจร้าน ‘ใบชะมวง คาเฟ่ เรสเตอรองท์’ ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยองของเทคนิคระยอง
2567-01-31
เทคนิคระยอง เปิดตลาดนัดให้ นศ.แต่ละสาขาวิชานำอาหารหลากหลายเมนูวางขาย เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
2024-01-30
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
2024-01-30
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) ครั้งที่ 2
2567-01-29
ลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายสถานศึกษา และเทคนิคระยอง ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2567-01-25
รองปลัดสำนักนายกฯ ส่งมอบหลอดไฟฟ้า 6,000 หลอด และปล่อยคาราวานรถเคลื่อนที่ Fix it Center
2567-01-26
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2567-01-26
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2567-01-25
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2567-01-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2567-01-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2567-01-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
2567-01-22
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง
2567-01-22
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
2567-01-22
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
2024-01-19
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
2024-01-19
เทคนิคระยองจับมือปูนก่อสร้างลูกดิ่ง เติมทักษะงานก่อสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานปูนลูกดิ่งแก่ นศ.วิชาช่างก่อสร้าง
2024-01-18
เทคนิคระยอง จัดงาน "เปิดบ้านวิชาการฯ" โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา ต่อยอดเป็นอาชีพ
2567-01-18
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
2567-01-17
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ. และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2567-01-16
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี“ ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น ได้แก่ 1.ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเด่น นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2567-01-16
เทคนิคระยอง จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา
2567-01-15
บริษัทผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์สัญชาติจีนในระยอง มอบทุนการศึกษาแก่ นศ.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคระยอง พร้อมเซ็นสัญญาเข้าทำงานหลังเรียนจบ
2567-01-15
2567-01-12
เทคนิคระยอง จัด เชฟตั้ม ผู้เชี่ยวชาญอาหารมาติวนักศึกษาถึงที่ ยกระดับฝีมือตกแต่งอาหารสู่สากล
2567-01-12
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2567-01-10
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ในการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2566
2567-01-08
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2024-01-09
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2567-01-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ)
2567-01-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
2567-01-08
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2567-01-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสได้รับการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ #ครูชำนาญการพิเศษ
2566-12-28
โครงการ Fix-it จิตอาสา เทศกาลปีใหม่ 67
2566-12-24
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2566-12-26
เทคนิคระยอง จับมือ เทคนิคนิคมอุตฯ ระยอง โชว์ชงกาแฟก้ามปู - กาแฟน้ำใบชะมวงไอเดีย SOFT POWER ของร้านกาแฟควินินและร้านใบชะมวง ให้ มท.1 ได้ชิมลิ้มลองภายในงาน “EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024”

รอบสุดท้ายแล้ว วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ "รอบทั่วไป" ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 หาก นักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถมาติดต่อที่วิทยาลัยเทคนิคระยองได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ
2023-12-25
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง
2566-12-23
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งส่งเสริมให้ นศ.มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
2566-12-19
ปฏิทินรับสมัครสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2567
2566-12-19
2566-12-14
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2566-12-13
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2566-12-13
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
2566-12-13
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ)
2566-12-13
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2566-12-18
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รอบสอบผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 ประจำปีการศึกษา 2567
2023-12-10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
2023-12-10
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ตำแหน่ง สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
2023-12-09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
2566-12-08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2566-11-28
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2023-11-25
ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษารอบโควตา ที่ผ่านการคัดเลือก วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2567 ***กรณีที่กรอกเข้าระบบ Admidtion online ขัดข้อง หรือติดปัญหาใดๆ ผู้สมัคร สามารถมารับเอกสาร ได้ในวัน รับมอบตัวโควตา 2 ธ.ค.66 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2023-12-03
วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2567
2023-11-25
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควต้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2567
2023-11-25
เอกสารการมอบตัว นักเรียน นักศึกษา โควต้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2567
2566-11-27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปะเมินสมรรถนะ
2566-11-22
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย)
2566-11-21
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง หยุดเรียน (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566
2566-11-16
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง และ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
2023-11-13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถ
2023-11-10
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโดม วิทยาลัยเทคนิคระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2566-11-08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถยนต์
2023-11-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2023-10-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา
2023-10-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิซาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
2023-10-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดม วิทยาลัยเทคนิคระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-10-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
2023-10-27
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานขับรถยนต์)
2023-10-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
2023-10-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
2023-10-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง
2023-10-20
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
2023-10-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2023-10-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา
2023-10-16
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ พนักงานขับรถยนต์)
2023-10-11
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
2023-10-10
2023-10-05
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2023-09-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
2023-09-27
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2023-09-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2023-09-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยปฏิบัติงานที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2023-09-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2023-09-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2023-09-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2023-09-11
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-09-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2023-09-07
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-09-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-09-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2023-09-01
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-08-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2023-08-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยปฎิบัติงานที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
2023-08-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา
2023-08-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2023-08-21
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2023-08-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ 2. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 3.รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
2023-08-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2023-07-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-07-11
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โครงการทวิวุฒิ
2023-06-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-06-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
2023-06-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-06-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-06-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2023-06-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-06-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-06-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-06-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
2023-06-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2023-06-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-06-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-06-06
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ SCALE programme for ITE College Central and Rayong Technical College
2023-05-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
2023-05-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยแสงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-05-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-10
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-05-10
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-04-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-04-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศการลงทะเบียนเรียน และขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
2023-04-18
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
2023-04-11
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
2023-03-21
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2023-03-16
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๖ รายการ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2023-03-19
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
2023-03-14
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ
2023-03-03
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือก
2023-02-27
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ....
2023-02-16
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2023-02-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-02-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2023-02-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2023-02-13
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-01-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2023-01-24
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-01-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2023-01-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2023-01-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-12-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-12-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-12-23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-12-21
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-12-21
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2022-12-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-02-12
ประกาศ เลื่อนวันประกาศโควตา จากวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
2022-11-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-11-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-11-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-11-04
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-10-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-10-12
วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-10-07
ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2022-10-04
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
2022-09-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-09-22
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ และคนงาน
2022-09-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ และคนงาน
2022-09-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง กำหนดการ เปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2022-09-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
2022-09-02
ประกาศ วิทยลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ขอข้อมูลและรูปถ่ายเพื่อปรับปรุงแผนผังบุคลากรในเว็บไซต์วิทยาลัย
2022-08-30
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการและคนงาน
2022-08-30
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการและคนงาน
2022-08-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการและคนงาน ..
2022-08-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการและคนงาน
2022-08-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จอแสดงผล LED Full Color Display Outdoor จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-08-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการและคนงาน
2022-08-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการและคนงาน
2022-08-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการ
2022-08-11
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จอแสดงผล LED Full Color Display Outdoor จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-08-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2022-08-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ธุรการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2022-07-21
เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
2022-07-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-07-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-07-04
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-06-30
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ).
2022-06-30
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-06-30
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การกรอกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2022-06-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทอลเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
2022-06-28
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2022-06-28
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-06-27
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-06-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียนเกินกว่า 15 วันติดต่อกัน ขาดการติดต่อกับสภานศึกษาเกินกว่า 15 วัน ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ และไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-06-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-06-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-06-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-06-21
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-06-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-06-10
การจัดซื้อจัดจ้าง ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิตอลและเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-06-07
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-06-07
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเเขนกลอุตสาหกรรมแบบ ๖ แกน และ ๓D Vision ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-06-07
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2022-05-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-05-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-05-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-05-21
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-05-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-05-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-05-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-05-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-05-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
2022-05-11
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-05-10
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-05-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน
2022-04-26
ระบบจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
2022-04-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2022-04-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2565
2022-04-20
ลิ้งค์การรับมอบตัว นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
2022-04-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ให้นักเรียน – นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2022-04-19
บัตรลงทะเบียน (รอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565)
2022-04-19
เอกสารการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565)
2022-04-19
ตัวอย่างเอกสารมอบตัว (รอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 18 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565)
2022-04-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา
2022-04-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-04-12
คู่มือนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2022-04-05
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษารอบสองที่ได้ลงทะเบียน และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
2022-04-01
กำหนดการ พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2022-04-01
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) ????สมัครผ่านระบบออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง
2022-03-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
2022-03-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2022-03-15
บัตรรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปกติ
2022-03-15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปีการศึกษา 2565 รอบปกติ
2022-03-14
เอกสารการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปกติ ปีการศึกษา 2565
2022-03-14
ตัวอย่างเอกสารมอบตัว
2022-03-14
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-02-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-02-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศเปิดเรียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2022-02-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-02-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน
2022-02-10
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2022-02-08
คำขอร้องจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564
2022-02-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
2022-02-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตาที่ได้ลงทะเบียนเรียน และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภายนอก)
2022-02-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควตาที่ได้ลงทะเบียนเรียน และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภายใน)
2022-02-02
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-01-28
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2022-01-26
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-01-24
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ
2022-01-24
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
2022-01-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2022-01-14
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-01-11
ประกาศvวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พันสภาพเนื่องจากขาดเรียนเกินกว่า ๑๕ วันติดต่อกัน ขาดการติดต่อกับสถานศึกษาเกินกว่า ๑๕ วัน ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพ และไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
2022-01-10
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2022-01-07
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2022-01-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน
2022-01-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา
2021-12-24
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2021-12-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของสถานศึกษา
2021-12-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-12-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองการควบคุมระบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตชั้นสูง (Industry ๔.๑) พร้อมด้วยหุ่นยนต์อุดสาหกรรม ๖D Mouse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๑ ชุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-12-09
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2021-12-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการสอนออนไลน์และระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-12-09
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร RTC-AI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-12-02
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองการควบคุมระบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตชั้นสูง (Industry ๔.๐) พร้อมด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ๖D Mouse เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน ๑ ชุด ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-12-02
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-11-22
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-11-22
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานสำรวจ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน
2021-11-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-11-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน
2021-11-11
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษา ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
2021-11-02
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-10-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-10-29
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-10-27
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-10-25
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-10-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
2021-10-08
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-09-22
ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564
2021-09-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-08-31
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2021-08-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-07-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2021-07-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ลิ้งค์การสมัครอยู่ด้านล้างประกาศ)
2021-07-21
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ (ลิ้งค์การสมัครอยู่ด้านล้างประกาศ)
2021-07-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2021-07-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-07-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-07-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2021-07-09
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-07-06
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-07-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
2021-07-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
2021-06-24
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
2021-06-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2021-06-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-06-17
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน (ภาษาจีน)
2021-06-16
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน
2021-06-15
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ลิ้งค์สมัครสอบพนักงานราชการครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-06-07
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-06-04
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
2021-05-27
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2021-05-24
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชีและงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง)
2021-05-20
ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
2021-05-20
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาที่ผ่าน การคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้รับทราบและปฏิบัติดังนี้
2021-05-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-05-18
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
2021-05-12
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานบัญชีและงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง)
2021-05-05
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-05-05
กำหนดการ และเอกสาร ที่ต้องใช้ในวันมอบตัว/ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
2021-05-02
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-04-28
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2021-04-19
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวช ๒,๓ และ ปวส.๒
2021-04-19
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2021-04-07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปริญญาตรี.
2021-04-07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส.
2021-04-07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.
2021-03-31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
2021-03-23
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก)
2021-06-05
จำนวนการรับนักเรียน (รอบปกติ) / คุณสมบัติผู้สมัครเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564
2021-03-04
จำนวนการรับนักศึกษา (รอบปกติ) / คุณสมบัติผู้สมัครเรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564
2021-03-04
ขั้นตอนการสมัครเรียน สอบ ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
2021-03-04
หลักเกณฑ์และแนวการปฎิบัติ (การลงทะเบียนเรียน/ขึ้นทะเบียน/รายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2021-03-03
ประกาศ รายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง (โควตา ปีการศึกษา 2564) ลงทะเบียนวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2564
2021-02-23
ประกาศ รายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง (โควตา ปีการศึกษา 2564) ภายนอก
2021-02-23
ประกาศ รายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง (โควตา ปีการศึกษา 2564) ภายใน
2021-02-23
ประกาศ รายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง (โควตา ปีการศึกษา 2564)
2021-06-05
#ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง สั่งซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา
2021-02-23
ประกาศ ขยายระยะเวลาลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโควตา ปวช.และ ปวส
2021-02-23
ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ใบระดับปริญญาตรี (โควตา)
2021-01-19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน