038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จัดโครงการอบรมการทำงานอย่างมืออาชีพ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC)

2021-04-07
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จัดโครงการอบรมการทำงานอย่างมืออาชีพ และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทวินทร์ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ ผู้จัดการสำนักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายประกิต ปอคูสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด คุณเสมา พูลเวช Senior Facilitator พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ร่วมให้โอวาทและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาต้นแบบ เพื่อพัฒนาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ณ ห้องประชุมอาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประชุมการอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และะดับประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2)

การจัดการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563