038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

2021-06-16
วิทยาลัยเทคนิคระยองขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ขอแสดงควายินดีกับคุณครูทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง