038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างไฟฟ้ากำลังนายวัฒนา กล้าหาญ

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
ช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรเชษฐ์ พรมมิจิตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายหนู ปิ่นแก้ว

ครูชำนาญการ

นายธานี กิมทรง

ครูชำนาญการ

นายฑีฆายุ ดิษสุธรรม

ครูชำนาญการ

นายทนง ทองมาก

ครูชำนาญการ

นางรุจิรดานันท์ พันกาฬสินธุ์

ครู ค.ศ1

นายจตุรงค์ ประจงแสงศรี

ครู ค.ศ1

นายชลอศักดิ์ มหาประทุม

ครู ค.ศ1

นางสาวกัญญารัตน์ สายทอง

พนักงานราชการ

นายทวีศักดิ์ ตันจินดารัตน์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาวดี เทียบคุณ

ครูอัตราจ้าง

นายฉัตรเฉลิม เริงใจ

ครูอัตราจ้าง

นายจิรพงศ์ อยู่เจริญ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรวรณ อินธิดา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัญญภัทร พรหมเจริญ

ครูอัตราจ้าง

นายศุภศักดิ์ เลิศศศิวัจน์

ครูอัตราจ้าง