038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เทคนิคพื้นฐานนายปรีดา คมกล้า

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
เทคนิคพื้นฐาน

นางสาวสุมิตรา ฉิมฉาย

ครูชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์ ธูปะเตมีย์

ครูอัตราจ้าง

นายเกียรติศักดิ์ ทับไทร

ครูอัตราจ้าง

นายพงศธร จันทร์ขาว

ครูอัตราจ้าง