038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

การตลาด และธุรกิจค้าปลีกนางธัญวัลย์ กล้ารอด

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
การตลาด และธุรกิจค้าปลีก

นางสาววงเดือน พูลสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุธาทิพย์ จิตต์เจริญ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวอลิสา นุสาสนี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปราณปรียา แก่กล้า

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรวดี งามละออ

ครูอัตราจ้าง