038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

การตลาด และธุรกิจค้าปลีกนางธัญวัลย์ กล้ารอด

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
การตลาด และธุรกิจค้าปลีก

นางศุภวรรณ บรรจงกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงษ์ แซ่อึ้ง

ครูอัตราจ้าง

นางสาววงเดือน พูลสวัสดิ์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุธาทิพย์ จิตต์เจริญ

ครูอัตราจ้าง