038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน “ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษา” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

2021-06-16
ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน “ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษา” ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยองทั้งภาครัฐและเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดระยอง (นายชาตรี ปุระมงคล) ร่วมกล่าวต้อนรับ และ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายอรรถพล สังขวาสี) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ คิดค้นนวัตกรรมสำหรับใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ในการนี้ สอศ. จึงมอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นสถานศึกษาอาชีวะต้นแบบ (Rayong Model) จัดทำนวัตกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯได้ทำพิธีส่งมอบนวัตกรรมด้านการป้องกัน และนวัตกรรมด้านการบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการป้องกัน เน้นการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการใช้น้ำยา และแสงยูวีซี (UVC) ส่วนนวัตกรรมด้านการบริการทางการแพทย์ เน้นการใช้หุ่นยนต์ช่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ มอบนวัตกรรมดังกล่าว แก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โรงพยาบาลระยอง ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมต่อไป

ต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) . ประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรมให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ)

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู และ หัวหน้างานศูนย์ EEC ร่วมต้อนรับทีมวิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) .