038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2566