038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคระยองและบริษัทไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องสัมมนาอาชีวะ ชั้น3 ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

2024-06-07


สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา ชั้น3 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาท่องเที่ยว และแผนกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ณ โครงการป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้าอัญมณีหนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง