038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

คณิตศาสตร์นางสาวญาธิดา แสงรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
คณิตศาสตร์

นายสหรัฐ คฤคราช

ครูผู้ช่วย