038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ช่างก่อสร้างนายจิระพงษ์ คุณานิติธาดา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
ช่างก่อสร้าง

นายปรีชา แดงคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวลัยวัลย์ รุจิระชาติกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายมณี คำเสมอ

ครูชำนาญการ

นายภูมมิพงษ์ อินทนนท์

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธีธิดา ภาษิต

ครูอัตราจ้าง

นายฐิติพงษ์ เรืองสม

ครูอัตราจ้าง