038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ภาพบรรยากาศ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

2023-02-06


รับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. และ โครงการการฝึกอบรมและการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 GEN R

นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่นางสาวพีสชา สัตยาพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ "การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ" ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคระยอง