038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2021-04-07
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องระชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนมัธยมตากสิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในคาบกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และหลักสูตรการทำธุรกิจดิจิทัล