038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนแบ่งปันพัดลมให้น้อง พัดลมเย็นได้ใจ โดยแผนกเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ช่างกลโรงแลาน/เทคนิคการผลิต แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง แผนกอาหารและโภชนาการ

2024-06-02


วิทยาลัยเทคนิคระยองยินดีต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพปราสาทเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการโดยการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เทคนิคระยอง เปิดตลาดนัดขายอาหาร ตั้งเป้า นศ. จับจ่ายคนละไม่ต่ำกว่า 100 บาท