038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และหลักสูตรการทำธุรกิจดิจิทัล

2021-04-07
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และหลักสูตรการทำธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการตามกรอบคุณภาพหรือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) #สร้างคนสร้างโอกาสสร้างงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ “การจัดดอกไม้สดเบื้องต้น”