038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ภาษาไทยนายธนัช กวิตารัตน์

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
ภาษาไทย

นางสาวอัมกานต์กุล สงค์ประสริฐ

ครูอัตราจ้าง