038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

มอบทุนการศึกษา

2021-06-16
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนกำเนิดวิทย์และอดีตผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท และคุณธิดารัตน์ ทุมมากรณ์ ผู้จัดการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 12,000 บาท ให้นายชนาธิป นวลหงส์ นักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในการรับมอบทุน พร้อมกันนี้ คุณไพจิตร ตันติเวชวุฒิกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานของวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนตามความเหมาะสมต่อไป วิทยาลัยเทคนิคระยอง งานแนะแนว วิทยาลัยเทคนิคระยอง งานประชาสัมพันธ์ วท.ระยอง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สำหรับใช้ฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ต้อนรับ คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครู