038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นายประจักษ์ ปราโมทย์

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายธนิต เพ็ชรฉกรรจ์

ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรกันย์ เอียดชูทอง

ครูอัตราจ้าง