038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระบบนิเวศน์ ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำ

2567-02-04
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระบบนิเวศน์ ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดระยอง





การประชุมชี้แจงแนวทางในการดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง