038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์นางสาวกันยา ด่านประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

นางสาวดลยา ว่องไว

ครูอัตราจ้าง