038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำ นศ. ออกหน่วย Fixit-จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซ่อมเครื่องยนต์เรือประมง เครื่องใช้ไฟฟ้า-ยานพาหนะให้บริการฟรีแก่ชาวประมง มุ่งฝึกทักษะวิชาชีพของ นศ. และส่งเสริมการมีจิตเป็นสาธารณะ

2024-03-15
วันที่ 15 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำ นศ. ออกหน่วยบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เรือประมง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมแซมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยานพาหนะให้กับประชาชนในพื้นที่ฟรี โดยได้รับเกีรติจากนายนรินทร์ เจนจิรวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครระยอง มาเป็นประธานเปิด ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายในงานยังมีบริการงานเชื่อมซ่อมบำรุง โดยมีการออกใบรับงานซ่อมวิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาซ่อม ดำเนินการซ่อมและให้คำแนะนำวิธีการใช้ การดูแลรักษาต่อผู้รับบริการประกอบด้วย ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมีการสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชนจัดทำหลักสูตรอาชีพ

โครงการ "หลอดไฟนำทางแสงสว่างนำใจ" เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ แก่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพร้อมทั้งมอบโล่ รางวัลมูลนิธิรางวัลคุรุสภา แก่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง