038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ยินดีต้อนรับคุณครูปิยรัตน์ ทองแม้น ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครู แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม

2021-06-16
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับคุณครูปิยรัตน์ ทองแม้น ในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งครู แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชม สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สำหรับใช้ฆ่าเชื้อและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)