038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ อาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ RRR AWARD 2023

2566-12-04


วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดทำเมนูพระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566

RYTC กับธุรกิจ “ ใบชะมวง Cafe’ and Restaurant “