038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผอ.กิตติพงค์ อุตตมะเวิน "ได้รับ "รางวัลพฤหัสบดี" ประจำปีการศึกษา 2566

2566-11-23


5 รู้ที่ RYTC ต้องมี จะประสบความสำเร็จ แน่นอน ????

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดทำเมนูพระกระยาหารถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566