038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

นางญัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ร่วมเป็นตัวแทนของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ได้รับเชิญร่วมงาน วันความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 (Safely and Green Day 2024) ณ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ด สตีล จำกัด

2024-05-30


การแสดงทางวัฒนธรรมจีนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการเงินเจ้อเจียง

วิทยาลัยเทคนิคระยองยินดีต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพปราสาทเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการโดยการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง