038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง

2021-06-16
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ขอแสดงควายินดีกับคุณครูทั้ง 11 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย