038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานส่งเสริมการผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจนางสาวอาทิตยา สมุทรคชรินทร์

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานส่งเสริมการผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

นางสาวหัสยา บุญรัตน์

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ