038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

การประชุมชี้แจงแนวทางในการดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

2567-02-20
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายชาคริต รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายชรินทร์ ชูชื่น นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางในการดูแลความสงบและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

นศ.เทคนิคระยอง สร้างชื่อคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1” แข่งขันการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สาขา CiRA CORE

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาระบบนิเวศน์ ณ หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนพระเจดีกลางน้ำ