038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

เข้าร่วมพิธีไหว้พระวิษณุกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก

2021-04-04
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สจ.อบจ.ระยอง กรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้พระวิษณุกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น

เยี่ยมชมกิจการเพื่อทำความร่วมมือในอนาคต และโครงการรับนักศึกษาทวิภาคี