038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

2567-01-12
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กลุ่ม บริษัท ปตท. เป็นกลุ่มบริษัทที่ให้การสนับสนุนร้านอาหารใบชะมวง เข้าพบ ผอ. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

"RYTC INNOVATION & BUSINESS Festival 2024"