038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

การโรงแรมนางสุภาวดี บรรเทาทุกข์

ครูชำนาญการ

หัวหน้าแผนก
การโรงแรม

นางอติณัช แสนยศ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสภา จำปาทิพย์

ครู ค.ศ1

นางสาวจิรัชญา พรหมแดน

ครูอัตราจ้าง