038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธี

2021-04-07
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา แสดงความจำนงเข้ารับประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 739 คน เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 237 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 502 คน ณวิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธี

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564