038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

อาชีวรวมใจภักดิ์ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายมบรมราชกุมารี

2567-02-15
พิธีมอบเกียรติบัตร ป้ายรางวัล และโล่รางวัลเพื่อแสดงความยินดี นักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทักษะระดับชาติ และ รางวัลทักษะฝีมือแรงงาน