038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

สุขศึกษาและพละศึกษานายธนธัส ธิติคุณโกมล

ครู ค.ศ1

หัวหน้าแผนก
สุขศึกษาและพละศึกษา

นายสมัคร วงษ์ถาวร

ครูอัตราจ้าง

นายนพพร ยศศิริ

ครูอัตราจ้าง