038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

รับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. และ โครงการการฝึกอบรมและการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 GEN R

2022-12-29
รับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ อศจ. และ โครงการการฝึกอบรมและการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 GEN Rสามารถสั่งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายได้ที่ห้องงานการค้า ตึกสีฟ้า ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 24 ธค 65 เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง