038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จัดโครงการอบรมความรู้ความปลอดภัยในยุคโควิด 19 New Normal 2021

2021-04-07
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จัดโครงการอบรมความรู้ความปลอดภัยในยุคโควิด 19 New Normal 2021 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสราวุธ ชื่นชม มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยมี นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “งานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพร ย้อนวันวาน สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน”