038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

สังคมศึกษานางสาวญาธิดา แสงรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าแผนก
สังคมศึกษา

นางบุษกร อิศรเดช

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัณณิตานันท์ จันทร์นวล

ครูอัตราจ้าง

นางสาววรวรรณ รักธรรม

ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัฒนาภรณ์ พระสุนิน

ครูอัตราจ้าง